ติดต่อบริษัท: 2/33 ถนน กสิกรทุ่งสร้าง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์: (043)-331-504 โทรสาร: (043)-331-505
website: http://www.kedcompany.com
Email: web@kedcompany.com

ออกแบบคอนโด

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.303149769776589.70718.263142817110618&type=3

งานบริการ KED เก่าหามาให้ดูกัน

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.276958982395668.65628.263142817110618&type=3&l=fa6c3940aa

โครงการที่ออกแบบและควบคุมงานยังไม่ได้ SHOW วันเปิดตัว

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.275374039220829.65227.263142817110618&type=3&l=9af505bb0f

ดูงานก่อสร้างยกความสูงสะพาน เพื่อหนีน้ำท่วม

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.275359162555650.65220.263142817110618&type=3&l=ec5e021f1c

อาคารตรวจสอบเพลิงไหม้

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.274521549306078.65004.263142817110618&type=3&l=2e2eaafa23

แนะนำการติดตั้ง Anchorage BOLTs ที่ควบคุมแรงถอน วิบัติที่คอนกรีต

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.273507929407440.64852.263142817110618&type=3&l=07fa1d078d

Chemical Attack

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.269298523161714.63966.263142817110618&type=3&l=394d744f0a

การทรุดตัวต่างกันของโครงสร้าง

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.269295096495390.63963.263142817110618&type=3&l=57885b6965

ลูกค้าถามเรามา ปัญหาจากโครงสร้างมีความชื้น

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.269240473167519.63951.263142817110618&type=3&l=d66c12ae36

การทดสอบ FULL LOAD TEST

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.267567013334865.63526.263142817110618&type=3&l=428aa0d239

Products and Services
รับออกแบบ เขียนแบบ โครงสร้างอาคาร ตกแต่งภายใน ควบคุม บริหารโครงการก่อสร้าง ทดสอบทางวิศวกรรม
ผลงานและการบริการ
ที่ตั้งบริษัท

-->