ติดต่อบริษัท: 2/33 ถนน กสิกรทุ่งสร้าง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์: (043)-331-504 โทรสาร: (043)-331-505
website: http://www.kedcompany.com
Email: web@kedcompany.com

ออกแบบคอนโด

แนะนำผลงานออกแบบคอนโ
By KEDcompany  |  View on Facebook

งานบริการ KED เก่าหามาให้ดูกัน

งานบริการ KED เก่าหามาใ
By KEDcompany  |  View on Facebook

โครงการที่ออกแบบและควบคุมงานยังไม่ได้ SHOW วันเปิดตัว

อีกหนึ่งโครงการที่ออ
By KEDcompany  |  View on Facebook

ดูงานก่อสร้างยกความสูงสะพาน เพื่อหนีน้ำท่วม

ดูงานก่อสร้างยกความส
By KEDcompany  |  View on Facebook

อาคารตรวจสอบเพลิงไหม้

อาคารตรวจสอบเพลิงไหม
By KEDcompany  |  View on Facebook

แนะนำการติดตั้ง Anchorage BOLTs ที่ควบคุมแรงถอน วิบัติที่คอนกรีต

แนะนำการติดตั้ง Anchorage BOLT
By KEDcompany  |  View on Facebook

Chemical Attack

Chemical Attack
By KEDcompany  |  View on Facebook

การทรุดตัวต่างกันของโครงสร้าง

การทรุดตัวต่างกันของ
By KEDcompany  |  View on Facebook

ลูกค้าถามเรามา ปัญหาจากโครงสร้างมีความชื้น

ลูกค้าถามเรามา ปัญหา
By KEDcompany  |  View on Facebook

การทดสอบ FULL LOAD TEST

การทดสอบ FULL LOAD TEST
By KEDcompany  |  View on Facebook
Products and Services
รับออกแบบ เขียนแบบ โครงสร้างอาคาร ตกแต่งภายใน ควบคุม บริหารโครงการก่อสร้าง ทดสอบทางวิศวกรรม
ผลงานและการบริการ
ที่ตั้งบริษัท

-->